pripreme-za-srednje-umetnicke-skoleA1  
 
 
  priprema za dizajnersku školu

Kraj osnovne škole (VII i VIII razred )
trenutak je kada u nastavu uvodimo analitički pristup crtanju i slikanju.
Deca postepeno savladavaju zadatke tačnog crteža :
kompoziciju, odnose masa, proporcije, planove...
Kroz disciplinovan pristup, uspevaju da shvate svetlo i oplemene boju na slici.
pripreme-za-srednje-umetnicke-skoleB1