Pehar za našu Emu!

Ema Mijović, 8 g. osvojila je pehar -nagradu žirija,
na konkursu za maskotu Međunarodnog bijenala dečje umetnosti u Sen Fražuu,
u Francuskoj.

Na istom konkursu diplome su dobili:
Andrea Tripković, 7 g, Katja Ćuk, 8 g, Stela Džimović, 9 g. i Nađa Tanazević, 10 g.