Izložba “Stara umetnost Kine vidjena očima dece”

25. oktobar 2014, Narodna biblioteka Srbije

U Narodnoj biblioteci Srbije priredjena je izložba likovnih radova naših učenika,
inspirisanih starom kineskom umetnošću.
Najveći broj posetilaca izložbe bili su Kinezi, učesnici simpozijuma organizovanog povodom
Sajma knjiga. Blicevi su sevali dok su začudjena lica ozarenih Kineza
ostala zabeležena u mnogim fotoaparatima i mobilnim .

 

 

 NOVOSTI pozivnica izlozba