Omladinski spot festival u Maranu, Italija

22. oktobar 2007

Od 22 - 30. oktobra 2007. g.

Lazar Vuletić (14 g.) i Bogdan Pavlović (17 g.),  bili su učesnici Omladinskog spot festivala u
Marano di Napoli u Italiji.

festival-u-maranu
-----------------------------------------------------------