Mađunarodni dan Dunava

29. 06. 2009.
Učenici Malog Monmartra uključili su se
u medjunarodnu akciju “4B”: Beograd, Budimpešta, Bratislava i Beč,
pod sloganom “Čist Dunav od izvora do ušća”
Akcija ima cilj da poveže stanovnike gradova na obali Dunava, prvenstveno one najmlađe.

01.-dan-dunava 02.-dan-dunava
04.-dan-dunava
 
03.-dan-dunava
-----------------------------------------------------------