Ponosni na rezultate!

Svi naši učenici koji su se pripremali za prijemne ispite položili su iz prvog puta i upisali se na
željene fakultete.
Bogdan Pavlović, Maja Đorđević i Teodora Stamenković upisali su se na Fakultet likovnih umetnosti,
Bogdan Brdar na arhitekturu, dok se Sandra Stakić upisala na Visoku školu za modni dizajn.
Sa njima je radila Maša Đuričić

visinske pripreme za akademije =100% prolaznost iz prve

MAAURI_1
U_ATELJE

Maša Đuričić, likovni umetnik

u ateljeu

BOGDAN_1
MAJA__DO
MAJAOR_1

Bogdan Pavlović

Maja, Dora i Bogdan

Maja Đorđević

BOGDAN_B
MAJA_I_B
TEODOR_1

Bogdan Brdar

Maja i Boca

Teodora Stamenković

 
-----------------------------------------------------------