licna-kartaA1  
 
 
 

art studio mali monmartr

Osmišljen po uzoru na najbolje umetničke škole u svetu, stekao je ugled u domaćoj i medjunarodnoj javnosti kao dobra škola za darovitu decu i omladinu. U radu studija estetska komponenta shvata se kao deo svestrano razvijene ličnosti koja se izgrađuje objedinjavanjem učenja, igre i stvaranja.
Insistira se na slobodi izražavanja, razvijanju imaginacije, pročišćenoj paleti, ali i na pažljivo odmerenoj disciplini, bez koje se ne dolazi do ličnog izraza.
licna-kartaB1