ikoneA1
ikone

Birana je lipova daska, grundirana na odgovarajući način, mućeni su pigmenti sa jajima i slikani svetitelji.
Zaustavljenog daha polagani su zlatni listići pažljivo, najpažljivije...
i oreoli su zasijali.

A sve pod zaštitom Svetog Luke, koji je ujedno i slava Malog
Monmartra.

ikoneB1