Anđeli je ispunjena želja

Na likovnom konkursu „Željica ti ispunjava želju”
u organizaciji „Soko Štark”

Anđela Vermezović, 9 g.
za nagradu dobila je knjige iz istorije umetnosti.


Nagrada je dodeljena na izložbi u Galeriji New Moment
krajem decembra 2013.
 

  pozivnica-za-web
-----------------------------------------------------------